Rethink Ageing - Region Midt, 2018 - 2019

Rethink Ageing - Region Midt, 2018 – 2019 var et kunstprojekt og et forprojekt på tværs af områderne kunst, kultur og sundhed. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Frivillig Vest lavede vi aktiviteter fordelt over hele året i begge kommuner, blandt andet to intensivt workshopforløb med lokale seniorer, workshops på tværs af alldersgrupperne unge og ældre, arbejdsdemonstrationer, talks, turné med forestillingen ULTIMA med vores senior performere fra Aarhus, samt løbede samarbejde med personalet på tværs af afdelingerne kultur og sundhed i kommunerne. Vi havde tilknyttet følgeforskning ved Louise Ejgod Hansen forskningsleder ved Center for Kulturevaluering, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og hende kollega Line Nordentoft med formålet at undersøge vores kunstneriske metode pg praksis, de medvirkende seniores perspektiv på forløbet samt det tværfaglige og kommunale samarbejde i projektet.

 

 

Vision og målsætning

At præsentere og skabe ny scenekunst med aldersgruppen 60+ på scenen i Region Midtjylland.

At sætte fokus på seniorer som inspirationskilde, værdi og ressource for vores samfund.

At arbejde med talentudvikling med målgruppen 60+

At tilbyde et alternativ til nuværende seniortilbud i form af aktiviteter der omhandler lystbetonet fællesskab, øget sundhed og livskvalitet, kreativt/kunstnerisk arbejde og - på sigt - produktion af nye scenekunstværker /forestillinger i de to kommuner.

At lave evidensbaseret forskning som undersøger om kunstnerisk proces indenfor scenekunst kan katalysere øget livskvalitet, nye fællesskaber og større sundhed hos seniorer 60+.

At lave evidensbaseret forskning på SVALHOLMs kunstneriske praksis og metode i arbejdet med målgruppen 60+ med udgangspunkt i et længere workshopforløb over 3 måneder for seniorer 60+ og unge i alderes 15 - 29 år i de to kommuner i foråret 2019 (opstart i uge 11).