PROJEKT Rething Ageing - Region Midt, 2018 - 2019

Rethink Ageing - Region Midt, 2018 – 2019 er et kunstprojekt og et 1-årigt forprojekt, hvor SVALHOLM arbejder på tværs af sektorerne kunst, kultur og sundhed i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Frivillig Vest med støtte af Region Midtjylland.

 

Vision og målsætning

At præsentere og skabe ny scenekunst med aldersgruppen 60+ på scenen i Region Midtjylland.

At sætte fokus på seniorer som inspirationskilde, værdi og ressource for vores samfund.

At tilbyde et alternativ til nuværende seniortilbud i form af aktiviteter der omhandler lystbetonet fællesskab, øget sundhed og livskvalitet, kreativt/kunstnerisk arbejde og - på sigt - produktion af nye scenekunstværker /forestillinger i de to kommuner.

At lave evidensbaseret forskning på SVALHOLMs kunstneriske praksis og metode i arbejdet med målgruppen 60+ med udgangspunkt i et længere workshopforløb over 3 måneder for seniorer 60+ og unge i alderes 15 - 29 år i de to kommuner i foråret 2019 (opstart i uge 11).

At lave evidensbaseret forskning som undersøger om kunstnerisk proces indenfor scenekunst kan katalysere øget livskvalitet, nye fællesskaber og større sundhed hos seniorer 60+.