Gravity - en perception af værdi
Gravity

 

 

Sidste værk i trilogien

 

GRAVITY – en perception af værdi er et nyt koreografisk værk af koreograf og iscenesætter Nønne Mai Svalholms, som tager udgangspunkt i begrebet tyngdekraft, og er sidste del af trilogien inspireret af temaet Rethink Ageing.

GRAVITY – en perception af værdi handler om samstillingen mellem krop og objekt som dekonstrueres i symbolske møder, og undersøger hvordan værdi konstrueres og kommunikeres.

 

Her meget tæt på premieren er performer Lars Bjertrup blevet syg og forhindret i at optræde. Efter mange overvejelser bl.a. med det kunstneriske team, har vi bestemt os for, at arbejde videre med værket og engagere en danser/performer, som besidder nogle af de kvaliteter vi vægter højt hos Bjertrup, blandt andet et androgynt udtryk, et meget umiddelbart og autentist nærvær, samt en fysik som spejler Sisse Lunøes fysik. Vi har valgt at arbejde videre med Snorre Jeppe Hansen, som vil performe live samme med Sisse Lunøe. Vi glæder os til samarbejdet og den spændende proces vi skal igang med frem mod premieren. 

 

Efter mange overvejelser med bl.a. det kunstneriske team, har jeg valgt at arbejde med en danser/performer, som besidder nogle af de kvaliteter jeg vægter højt hos Bjertrup som blandt andet er et androgynt udtryk og et meget umiddelbart, og nærmest grænsende til naivt nærvær. Netop derfor har jeg valgt at arbejde videre sammen med danser/performer Snorre Jeppe Hansen som indtræder i værket.  

 

GRAVITY – en perception af værdi er et værk fordel på to akter. Den første akt har en varighed af 37 min. og består af live performance som opføres af Sisse Lundøe Snorre Jeppe Hansen til nykomponeret elektronisk musik af komponist Olga Szymula. Den anden akt. har en varighed af 20 min. og er et videoværk danset af Sisse Lunøe og Lars Bjertrup med live performance af Sisse Lunøe og Snorre Jeppe Hansen.

 

”Den erfarne krop er et symbol på erfaring, alderdom, liv og død - en rejsende trope, som findes over hele verden. I vores manipulation af krop, objekter og symboler, åbner vi op for nye fortolkninger af subjektet, objektet, menneskelivet og den verden vi er en del af.” – Nønne Mai Svalholm, koreograf og kunstnerisk leder af SVALHOLM. 

 

GRAVITY – en perception af værdi har premiere d. 27. august på Åbne Scene på Godsbanen i Aarhus, og spiller frem til 12. september kl. 19.00 for et begrænset antal publikum hver aften. Varighed: 80 min. fordelt over to akter med en indlagt pause på 20 min.

 

Udgangspunkt i Godsbanen. GRAVITY – en perception af værdi er kurateret til Åbne Scene på Godsbanen, hvilket har stor betydning for Nønne Mai Svalholms kunstneriske arbejde. Hun var en af de første kunstnere, der flyttede ind på Godsbanen med kontorplads på ”Dækket” og arbejder tværkunstnerisk på tværs af afdelinger og værksteder i huset. Scenografien til GRAVITY – en perception af værdi er udviklet i samarbejde med Metalværkstedet på Godsbanen, og er en meget stor lys rosa metal-skulptur på 8 meter (mobile/ ur), som bliver performernes med-og modspiller på scenen. Mobilen hænger fra loftet balancerende på sit eget tyngdepunkt og roterende om sin egen akse. Med plads til kun 37 publikummer til hver opførsel, bliver publikum en eksklusiv del af scenografien der omkranser scenen og indrammer værket.

 

Balancepunktet mellem individet og verden. Centralt i undersøgelsen af kroppen som koreografisk materiale er den sansende krop og interesse for sansernes funktion, og den måde vi sanser på, og den effekt sanserne har på vores opfattelse af os selv, andre og verden omkring os. GRAVITY – en perception af værdi zoomer ind på oplevelsen af nuet og stiller spørgsmålstegn til fremtiden.

 

Omdrejningspunkt. Svalholm har siden 2015 iscenesat den erfarne, ikke kultiverede, rå og ikke- professionelle krop: den gamle krop. I det første værk CIRCUIT – en refleksion over aldring fra 2016, indgik en meget stor spejlkugle, som hang i en lang wire ned fra loftet i scenerummets midte blot få cm over gulvet. Spejlkuglen, de voldsomme svingninger over scenen og mødet mellem den symbolrige spejlkugle og den store symboltunge gruppe af ældre performere på scenen gav både genstand og kroppe blev værkets omdrejningspunkt. Svalholms værker er abstrakte, eksperimenterende og non-verbale. Værkerne giver den enkelte publikummer mulighed for at tænke og tolke deres perception, erfaring og fantasi ind i værket. 

 

Genren: koregrafisk scenekunst

I værket indgår koreografi, dans, skulptur og video

 

Koreografi og iscenesættelse: Nønne Mai Svalholm

Dansere: Sisse Lunøe (69 år), Snorre Jeppe Hansen (27 år) og Lars Bjertrup (62 år)

Film: Michael Dinesen

Foto: Michael Harder

Komponist og lyddesigner: Olga Szymula

Dramaturg: Ida-Elisabeth Larsen

Konsulent på sceneteknik og lysdesign: Ise Klysner Kjems

Lysdesign: Nønne Mai Svalholm

Koncept og idéudvikling af skulptur/ mobile: Nønne Mai Svalholm

Produktion af skulptur/ mobile metalværkstedet, Godsbanen v. Eigil Ege

Konsulent på tekniske tegninger og konstruktion René Hansen/ CEO & Founder af Roon & Rahn.

Kurratering og co-produceret: Åbne Scene, Godsbanen

Produktion og administration: SVALHOLM

 

GRAVITY – en perception af værdi er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 

 

 

Gravity