Sine Riisager

Head of Members & Relations, Danish Food Cluster

sr@danishfoodcluster.dk 

Sine Riisager holds an M.A. in English Literature and Modern Greek Language, History and Culture, with compentencies and a long history of working in the cultural world. Sine Riisager has an international background, having worked as a representative of Denmark within the cultural sector in Greece as both acting cultural attaché and deputy director of the Danish Institute in Athens. She lived in Greece and Cyprus for 16 years. Sine Riisager has worked with SVALHOLM since 2013 on, among other things, developing  and co-founding Rethink Ageing.

She is currently working as Head of Members & Relations at Danish Food Cluster.


Sine Riisager er cand.mag. i engelsk litteratur og moderne græsk sprog, historie og kultur, med kompetencer og mangeårigt arbejde i den kulturelle verden. Sine Riisager har en international baggrund, efter at have arbejdet som repræsentant for Danmark inden for kultursektoren i Grækenland som både fungerende kulturattaché og vicedirektør for det Danske Institut i Athen. Hun boede i Grækenland og på Cypern i 16 år. Sine Riisager har siden 2013 samarbejdet med SVALHOLM om blandt andet at udvikle og medstifte Rethink Ageing.

Sine Riisager arbejder som Head of Members & Relations hos Danish Food Cluster.