Lise Ørskov

Dramaturg and Project Manager / Dramaturg og Projektudvikler

lo@opgang2.dk

Lise Ørskov is a Dramaturg, and worked as Development Manager at OPGANG2 tour theatre 2007-2018. As a Development and project manager atOPGANG2 tour theatre, she has worked with the projects “Under the Same Sky” – (Project manager on multi-year project with the development of digital platforms as a supplement to live theatre), “New Horizons” – (Project manager on multi-year development project around theatre in interaction with social media and a young audience), and “Other Horizons” – (Project manager on multi-year development project with development of drama-educational workshop concepts that complements the experience of live theatre).

Since 2018, she works as a Project developer, project manager and playwright.


Lise Ørskov er dramaturg og arbejdede som udviklingschef på OPGANG2 turné teater 2007-2018. Som udviklings- og projektleder hos OPGANG2 turnéteater har hun arbejdet med projekterne “Under samme himmel” - (flerårigt projekt med udvikling af digitale platforme som supplement til levende teater), “Nye horisonter” - (flerårigt udviklingsprojekt omkring teater i interaktion med sociale medier og et ungt publikum) og “Andre horisonter” - (flerårigt udviklingsprojekt med udvikling af drama-pædagogiske workshop-koncepter, der supplerer oplevelsen af levende teater).

Siden 2018 har hun arbejdet som projektudvikler, projektleder og dramatiker.